Programación de computadores | Grupo 3 | 2021 - 2 - List of exercises