Programación de computadores | Grupo 16 | 2022 - 1 - List of exercises